Nautisk turism i Dubrovnik och Kroatien

Allmän information

Den delen av det Adriatiska havet som tillhör Kroatien sträcker sig från Prevlaka i söder till Savudrija udden i väst, och inkluderar alla öar, småöar och klippor längs kusten, likaså arkipelagen runt ön Palagruža. Inga andra områden i Europa besitter en sådant unikt tillfälle att segla, vare sig det är med motorbåt, speedbåt eller segelbåt. Det hänförande scenariot med mer än tusen vackra öar längs den Kroatiska kusten, i kombination med det rena, klara vattnet, kommer att tillfredställa även det mest kräsne nautiske fantasten.

För de intresserade av att upptäcka den magiska undervattensvärlden har vi inkluderat en speciell sektion om dykning i och runt Dubrovnik. Kroatien har länge varit stolt över sina pittoreska stränder och marinor. Erkännandet angående vattenkvalitén och andra ekologiska parametrar kom till när stränder och marinor längs kusten började erhålla priset Den Blå Flaggan. Den Blå Flaggan är ett exklusivt eko-märkt pris som delas ut runt om i Europa. Den Blå Flaggan kampanjen är ägd och styrd av en oberoende organisationen Foundation for Environmental Education in Europe (FEEE). Den symboliserar hög medvetenhet och kunskap kring hygein och säkerhet på stränder och marinor.

Author:Ivo Pervan, source: Croatia Tourist Board

År 1999 fick ACI marinan i Dubrovnik tillsammans med fem andra ACI marinor utnämningen " Den blå flaggan", för sin kunskap, som ges till enheter som på ett speciellt sätt tar hand om sina stränder och marinor och underhåller dem med tanke på den lokala omgivningen.

To all dear sailors and those who wish to try and learn this fantastic sport, together with guests interested in excursions and trips by boat

Dubrovnik Online is pleased to announce the partnership with several professional and experienced charter companies in Dubrovnik and Croatia. You can now browse through our offer and send online inquiries or reservations.

Visit our Charter Section


Adriatiska Havet | allmän info om oceanografisk och hydrografiska fakta

Djup

Den Kroatiska kusten är som grundast i Istrien, där djupet sällan är mer än 50 meter. Från Pula i norr, blir det succesivt lite brantare, och skapar en lång, smal dal, som sträcker sig från Zirje till Italen, osh som kallas Jabucka kotlina. Det djupaste stället är ca 240 meter. Från Jabucka kotlina, reser sig botten upp till vulkanön Palagruza, där det djupaste stället uppgår till 130 meter. Mot söder, stupar det brant och avgrundsdjupt där uppgår till hela 1, 300 meter. Undervattensreliefer är konsekvansen av tektoniska rörelser, erosion som var eller är aktiva för flera miljoner år sedan skapade i en fantasktisk undervattensrelief, ett pardis för många dykare och snorklare.


Havstemperatur

Yttemperaturer i det Adriatiska havet varierar, beroende på del av året och vädret. Under vintern, är havet som kallast, med en yttemperatur på ca 7C. Under våren, blir havet varmare och yttemperaturen kan stiga till 18C. På sommaren kan yttempertauren i havet nå hela 25 C i södern och 27C i Istrien. Simmare kan observera, ett skikt av vattnet som håller annan temperatur än resten. Dessa förändringar är mest uppenbara under sommaren. På sommaren kan man notera de första skillnaderna i temperatur på 3 -5 meters djup, nästa finns på 12 meters djup, nästa på 18 meters djup, på 30 meters djup är temperaturen konstant hela året.


Havsströmmar

Havsströmmar påverkas av vindar, skillnader i tryck, temperatur och skillnader i salthalt. Beroende på riktningen, kan de vara horisontella eller vertikala. Det sinns ochså undervattensströmmar, som kan uppstå som en konsekvens av rörelse i vattnet från varmare till kallare, under vilket ytlagret blir kallare och sjunker mot havsbotten. Hastigheten av strömmarna påverkas av de geografiska egendomarna av ett specifikt område och tidsperioder. Genomsnitts hastigheten är ca 0,5 knopp, med maximum hastighet av 4 knop i vissa områden.


Salthalten i havet

Salthalten är den totala mängden av salt upplöst i ett kilo vatten, vanligtvis uttryckt i gram. Salthalten i Adriatiska havet är 38.30 per miligram genomsnitt, det betyder att det är 38.30 g av salt upplöst i 1 kg vatten. I de norra delarna är salthalten lite lägre än i mitten och de södra delarna av landet på grund av inflytandet av Po-floden.


Tidvatten

I det Adriatiska havet finns det relativt små amplituder av tidvatten. I de södra delarna är skillnaden mellan 30-40 centimeter, de norra delarna visar större amplituder, så mycket som 1 meter i Istrien och i Triesteströmmen. En stark sirocco kan producera tidvatten i trånga kanaler och vikar. Det här fenomenet är mest karaktäristiskt o vikar i det södra Adriatiska havet för det blåser starkare och längre där, och trycker större mängd vatten mot kusten, som höjer vattennivån.


Vågor

Vågor uppstår främst under inflytande av vindar. Ju större sträcka, den yta som vinden blåser över, desto högre vågor uppstår. Deras kraft beror på deras sammansättning och exponering av kusten. På så sätt, blandas ytlagren med vatten från djupet, och deras samverkan mellan atmosfären och havet. Längden av en våg är distansen mellan två toppar. Oftast, är vågor i det Adriatiska havet mellan 0.5 och 1,5 m, väldigt sällan 5 meter.Senast uppdaterad: 17.10.2019
  • Booking.com