Berömda invånare av Dubrovnik

Ruđer Bošković

Under hans levnadstid var han en högt skattad personlighet i Europeiska kretsar, men det var endast under senare tid som han erkändes som framstående, och bland många andra, en föregångare med vetenskapliga framgångar. Rudjer Boskovic, en av de mest berömda profilerna i Dubrovnik, högt intellektuell, fantasi och intuition som satte outsuddbara spår i Europas vetenskapliga historia.

Rudjer Boskovic, en av de mest lärda under hans tid, föddes i Dubrovnik den 18 Maj, 1711. Vid 14 års ålder, efter utbildning på det Jesuitiska colleget i Dubrovnik (Collegium Ragusinum), begav han sig till Rom för att fortsätta sina studier med Jesuiterna där. Innan han forsatte till Frankrike och England 1759, verkade han som lärare i fysik och matematik på de Jesuitiska skolorna i Fermo och Rom.

Under hans mest framgångsrika år, publicerade han 40 teser och sammanställde sitt mest relevanta arbete om naturfilosofi. Några av hans arbeten behandlar teman om ljus och kontinuitetslagarna, ocj lagarna om naturkrafter. Boskovic blev ochså ett namn nar han mätte de två meridianerna i Vatikanen där han använde sina egna mätinstrument. Han reste i hela Europa, stannade i Paris och Wien, där han publiserade sitt mest betydelsefulla arbete Philosophiae maturalis theoria redacta ad unicam legem virium in Natura existentium (känt som Teorin om natur filosofi). I London studerade han mån och sol eclipser. En storm förhindrade hans skepp att anlända i Istanbul fran Venedig i tid att obeservera Venus passera Solen sa han stannade pa ön Tened, där han studerade Troys ruiner istället. Från Istanbul, efter att ha missat sina observationer av planeterna, satte han av mot Bulgarien, sedan Moldavien och Polen, hans dagboksanteckningar beskriver minituiöst hans färd.

1770 flyttade han till Milano för att verka på den nya instutionen för astronomi och optik men eftersom han misslyckades att stämma träff med chefen för obsevatoriet där han hade investerat sina egna pengar och tid, flyttade han bedrövad till Venedig. Under hela sitt liv förlorade Boskovic aldrig kontakt med Dubrovnik,speciellt genom brevväxling med sin äldre bror Baro och syster Anica. Han slutade aldrig att bry sig om sin födelsestad, och var alltid redo att hjälpa Dubrovnik Senaten i diplomatiska och politiska ärenden. Han reflekterade över att återvända hem, men eftersom han var en upptagen man åkte han till Milano för att sammanställa sin publikation av verket i fem volymer " Pieces from Optics and Astronomy", där han ochså dog 1787. Rudjer Boskovic var inte bara en lärd man, ochsa en modern latinsk poet. Hans poetiska bana lyser i De solis ac Lunae defectubis, där han beskriver abstrakta astronomiska teorier i lättflödande, eleganta hexametrar. Han var en vän av Roman Arcadia som publiserade hans poesi i sina upplagor.

Under hans levnadstid var han en högt uppskattad person inom de Europeiska vetenskapliga kretsarna. Men det är under den senaste tiden man har kunnat förstå hur mycket han låg före sin tid. Rudjer Boskovic, en av de mest betydelsefulla Dubrovnikborna under alla tider, överglänste med ett intellekt, fanatsi och intuition som har lämnat spår i historien inom den Europeiska vetenskapen.

Källa: Welcome to Dubrovnik l/I

Skriven av: Jelka Tepšić

Publicerad av: Dubrovnik Tourist BoardSenast uppdaterad: 18.10.2019
  • Booking.com