Dubrovnik legender

Legenden om Lokrums förbannelse

Den som kräver Lokrum för sitt personliga nöje kommer att få en förbannelse över sig !

Legenden förknippas med grundandet av det Benediktinska klosteret på ön Lokrum. Enligt den här legenden, utbröt en stor brand i Dubrovnik omkring år 1023. Invånarna i Dubrovnik utlovade Sankt Benedikt att de skulle konstruera ett kloster i hans namn om staden räddades. Branden släcktes snabbt, och de tacksamma invånarna i Dubrovnik byggde ett Benediktinskt kloster och kyrka på Lokrum, som de dedikerade till den Heliga Maria.

Island Lokrum panorama

I verkligheten, kvarstår faktumet att det Benediktinska klostret grundades 1023, riktiga kopior av original handlingar som daterar tillbaks till 1200-talet finns kvar. Vidare, kvarstår att år 1023, och exakt på St. Benedikts dag, blev Dubrovnik slukat av en brand, eftersom staden på den tiden var byggt i trä. En del hävdar till och med att ärkebiskopens palats förstördes. Klostrets upprättande och den donation av marken på Lokrum bestämdes av ärkebiskopen Vital och av preses. Den latinska temen för överhuvudet i Dubrovnik, Lampridija, tillsammans med hela adeln. Det Benediktinska grundarna var munken Peter från St.Marias kloster i Tremit nära Puglia, och Dubrovnik prästen Leo, som verkade som Benediktiner munk vid det här tillfället. En direkt länk upptättades mellan det Benediktinska sätet i Monte Cassino, genast efter grundadet av klostret.

Benediktinerna hade ochså sitt eget kloster och kyrka i Rožat i Rijeka Dubrovacka någongång i slutet av 1000-talet eller i början av 1100-talet. Desideria (1058-1087), abboten på det Benediktinska klostret i Monte Cassino, beställde kyrkdörrarna för klostret 1066. Dörrposterna var täckta av silverplaketter som innehåll namnen på alla kyrkor som tillhörde klostret. Senare, lade Abbot Oderizia II (1121-1126) sexton nya plaketter med namn på nya kyrkor, ibland dessa St. Marias kyrka i Rožat. Det här klostret blev övergivet av Benediktinerna under 1100-talet. Arvingarna till Greve Savin i Dubrovnik tog då tillfället i akt att beslagta klosteret med hela sin egendom.

Lokrums munkar protesterade skarpt emot detta, och som Savins indikerade att klosteret skulle tillhöra munkarna även om det inte var några Benediktiner från Monte Cassino i det regionala klostret i Rožat. På den grunden, beslöt Dubrovniks konsul den 9 April, 1198, att klostret med sin kyrka och egendom i Rožat skulle bli egendom till det Benediktinska klostret på Lokrum.Påvens delegat, Ivan, som tillhörde den Apostoliska Succesionen, hotade alla som inte lovade att följa denna utfärdelse.

Hur som helst, från 1295 till 1321, övergav Beneditkinerna stegvis Rožat, och flyttade helt till Lokrum. I Dubrovnik regionen, fanns det ännu ett Benediktinskt kloster, «St. Andrew ute till havs» På 1100-talet, ägde dessa hela ön Mljet med sitt kloster och kyrkan St. Maria. Nämnas kan de anmärkningsvärda kulturella arbetarna i den Benediktinska ordern, poeterna Mavra Vetranovic och Ignjat Đurdevic, liksom historikern Mavra Orbin.

Legenden om Lokrums förbannelse kommer ursprungligen från en Fransk armégeneral som beordrade att man skulle stänga klostret och förvisa benediktinerna. Dubrovniks aristokratiska familjer Gozze, Pozza och Sorgo valdes att utföra denna förvisning av munkarna.

Enligt legenden, gjorde munkarna allt motstånd de kunde för att bevara det de hade haft i sin egndom under sekler. När allt gick förlorat, gick de så en natt till kyrkan St. Maria för att deltaga i den sista mässan till Gud på ön. Munkarna donerade sina kappor och i började i en lång processtion i cirkelform vandra runt ön. Symboliskt, som en förbannelse, tände de sina ljus upp-och-ner, så att lågan slickade stearinet. Som lämnade ett spår av smält stearin.

De gick runt ön på det här sättet tre varv, detta tog dem hela natten, de sjöng cermoniellt de förskräckliga och hårda orden i förbannelsen:

"Whosoever claims Lokrum for his own personal pleasure shall be damned!"

At dawn, dead-tired, they embarked on a boat and left the island, never once looking back. And, nevermore did they return.

I gryningen, dödströtta, gick de ombord på en båt och lämnade ön, de tittade aldrig tillbaks. Och, de återvände aldrig heller.Legenden säger att förbannelsen så började verka med effekt. En av de tre Dubrovnik aristokraterna kastade sig ut genom ett fönster, den andre druknade i havet på väg mot Lokrum, och den tredje mördades av sin betjänt.

Kapten Tomaševic blev ägare till ön efter Republikens fall. Han var en mycket välbärgad man, men han blev plötsligt utfattig efter köpet av ön, som tvingade honom att sälja den. Den såldes vidare till ärkehertigen Maximilian, den yngre brodern till den Österrikiske Kejsaren Francis Joseph I. Maximilian upptäckte Lokrum av en slump 1859 när hans skepp «Triton», efter en explosion, sjönk framför Lokrum. Som Kommendant i den Österikiska-Ungerska monarakin, måste han hedra de döda sjömännen. Vid det här tillfället, satte Maximilian sin fot för första gången på ön. Han såg det gamla Benediktinska klostret från 1000-talet, som 1667 hade förstörts i den stora jordbävningen.

Efter virvelvinden på Schönbrunn, blev han imponerad av tystnaden och den kraftiga aromatiska skogen. Han beslutade sig för att köpa ön och göra det till sitt sommarresidens och redan den första natten sov han i munkarnas cell i det gamla klostret. Han placerade sina initialer överallt, på lås och nycklar, för att understryka hans ägandeskap av ön Lokrum. Han hade ingen aning om att hans åtgärder ytterligare provocerade förbannelsen som vilade över ägaren på Lokrum. Maximilian, ägaren av ett paradis, njöt av att göra gångvägar genom pinjeskogarna ner till vikarna ända upp till öns topp, fortet «Fort Royal» byggt av Marmont 1806, när hans trupper gick in Dubrovnik. Han skapade kolonier av kanariefåglar, papegojor och påfåglar på ön. Han planterade vanilj och Indiska fikonträd, han läste högt verser av Heine, medans hans Belgiska fru, prinsessan Charlotte, broderade sidenkuddar. Så nära, med ändå så långt borta från hovskandaler, trodde de sig vara det lyckligaste gifta paret på jorden. Med utsikt över denna bedövande skönhet, skrev Charlotte brev till kusiner och vänner om sin lycka som hon och Maximilian åtnjöt, efter att ha spelat piano länge på kvällarna.

Så, förde arbetet eller mer troligt den Benediktinska förbannelsen, honom till Mexico, där han valdes till kjesare 1864. Efter bara tre år, blev han tillfångatagen av soldater till den rebelliske genarelen Juarez. Han sköts i Quereteri den 19 Juni, 1867. Ön var återigen till salu, denna gång till länet Dubrovnik. Legenden säger att man inte ens ville köpa den för den ringa summan av 20,000 silvermynt.

Lite senare, köptes den av Dujmovic från Poljica, som kom från en familj som en gång hade erhållit titeln "conte de Polisa" från Venedig. Han gick ochså ett snabbt och slutligt finansiellt nederlag tillmötes. Ön köptes på nytt av advokten Dr. Jakopovic från Budapest, som var engagerad i affärer med Kjesaren Francis Joseph I. Kort efter köpet av ön, upptäcktes det att Dr. Jakopovic hade bluffat till sig sin doktorstitel, och att han egentligen var en – barberare! Undersökningen, som hade förorsakat en stor skandal i Wien och Budapests högre kretsar, avslöjade att han hade anammat den här titeln från en död soldat i revolutionen 1848. Hans egendomar blev inte konfiskerade, tack vare Kejsarens intervention, som därigenom ville avlasta sig sin egen skuld och skam, men moraliskt sett var Dr. Jakopovic totalt ruinerad. Utkastad från societén som han var van vid, dog han kort därpå, utskämd.

Hans brorson, en ung Hussar officer, ärvde ön. Redan vid hans ankomst den första dagen, fångade en stor vindby jhans båt och välte den mellan Dubrovnik och ön, och han druknade. Habsburgarna blev åter ägare av ön, Rudolf, arvtagare till tronen och den ende sonen till Francis Joseph I och kjesarinnan Elisabeth of Bavaria. Rudolf inviterade sin fru, Stefanie, till Lokrum. De stannade där ett tag, planterade exotiska växter i öns park. Men, Rudolf blev snart kär i sin älskarinna Maria Vecer. Tillsammans i det Mayerlingska palatset, begick de självmord, som aldrig riktigt kunde förklaras eller redas upp.

Kjesarinnan Elisabeth (1837-1898), uppfylld av berättelser om förbannelsen, bestämde sig för att den kungliga familjen skulle lämna ön. Innan de satte av till Korfu, erbjöd hon Benediktinerna att ta över ön, i hopp om att på så sätt häva förbannelsen. Men, de höll sitt löfte till sina forna bröder att de aldrig skulle sätta sin fot mer på ön och tog inte emot erbjudandet från det kungliga hovet. Kjesarens familj, besatt av tanken på att förlora ännu en familjemedlem, efter att redan ha förlorat två, gav de sina pengar till Dubrovniks Dominikaner så att de skulle kunna köpa ön och bli nya ägare, under förutsättning att Habsburgarna kunde köpa tillbaka ön när de hels önskade.

Och så, fanns det en femme fatale som gjorde det.

På auktionen där man bjöd ut Lokrum till försäljning, erbjöd sig biskopen Josip Juraj Strossmayer att för 30,000 forinter, genom en budärare vid namn, Mihovil Pavlinovic att köpa ön. Men, ett telegram beordrade auktionen att stoppas. «Med förmodan att någon inom Kjesarens hushåll ville köpa Lokrum.» visade sig vara rätt. Det var barnbarnet till Francis Joseph I, prinsessan Elizabeth Windischgrätz, som var dotter till Rudolf, arvtagare till tronen. Hon övertalade honom att köpa Lokrum, vilket han ochså gjorde den 1 Oktober, 1879. Fem år senare i den 27 maj 1888, registrerade han ön i sitt namn. Hans farmor, Elizabeth, dödades av misstag i ett fall där den Italienska anarkisten Lucceni tog henne för en annan person, kort efter hennes hemkomst till Geneve från Korfu i 1898.

Och...slutet på den Habsburgska eran är välkänd. Den äldsta sonen till ärekehertigen Francis Ferdinand som blev skjuten i Sarajevo den 18 juni 1914, avslutade sina studier som agronom. Prinsessan Windischgrätz avfyrade ett skott på en nattklubb i Prag, hon sköt en dansare som var älskarinna till henne man, och hennes föräldrar gjorde henne arvslös. Slutligen, 1918, efter exakt 700 år förlorade Hapsburgarna kronan.

Men det här är inte slutet. De ovan nämda utgör bara en del av det material som binder Lokrum vid en förbannelse . Det har alltid funnits vidskeplighet runt ön Lokrum. Det breddar bara legenden om Lokrums förbannelse med sina oräkneliga historier och berättelser som blivit färgade av metafysik till en sådan grad att historiska händelser, som vidare blivit inlindade och vridna av vidskeplighet under sekler, resulterade i vissa oförklarliga fenomen kända som – Lokrums mysterier.

Vidskepligheten blev så spridd så att ingen vågade leva på Lokrum för en väldigt lång tid framöver. Palatsets tjänare skulle aldrig i livet riskera att gå in i palatsets trädgårdar på natten, för demoner kunde halshugga deras älskade i mörk erotisk vrede, och sy fast deras hjärtan i deras kläder. Stylade aristokrater, som letade efter omväxling, älskade att blanda sig med sina tjänare, så att de kunde hålla sig uppdaterade med legenden. Under beskydd, kunde de på natten beblanda sig fritt i kärleksträdgården.

Fanatsi band många mystiska historier runt Lokrums grottor, där havets vrede visade sig under stornar. Dess eko återspeglades när jorden revs upp för avtäcka kistor. Enligt gamla dokument i Dubrovniks arkiv, kastades kriminella i havet från de branta klipporna på Lokrum under medeltiden, som är känd för sina grymma straffmetoder. En välkänd legend beskriver hur skeppet till den Engelska kungen, Rikard Lejonhjärta, slungades upp på Lokrums klippor under en ård storm. Legenden säger att den Bosniska kungen, Tvrtko, ochså hittade en fristad innanför väggarna på det Benediktinska klostret. Men, Lokrum kunde visa nåd för den som råkat ut för otur likaså. 1859, exploderade det Österrikiska skeppet «Triton» i kanalen vid Lokrum. Det fanns bara en överlevande efter tragedian – en fånge som var tillfångatagen på krigsskeppet. Virvelvinden i den starka explosionen slungade ut den stackars fången med delar av sina kvarvarande kedjor upp på stranden, totalt oskadd, medans resten av besättningen omkom. Den Österrikiska flottan överlät utredningen av katastrofen till en kommendör för hela flottan – Maximilian. Han blev kär i ön, köpte den och så snurrade lyckohjulet som ledde till det tragiska slutet. Under hans vistelse på Lokrum med hans fru Charlotte, graverade den förälskade Maximilian in sina och Charlottes initialer i ett stort ekträd daterat till 1300-talet, beläget nära palatset. Enligt den romantiska legenden, begick han ett stort fel, eftersom det var den historiska eken under vilka Dubrovnik Senaten ofta sammanträdde. En storm uppenbarade sig innan han lämnade Lokrums stränder. Blixten slog ner i ekträdet och de ingraverade initialerna försvann, och lämnade bara hjärtat kvar. Det här var ett tecken på en outplånlig katastrof.

Efter Maximilians död, Besökte Charlotte Lokrum i sällskap med en greve – hennes beundrare. När de närmade sig ön, kunde hon med nöd och näppe undvika döden, för hennes yacht välte oförklarligt och sjönk snabbt. Hon räddades av koralletare. Enligt legenden, de samma som kastade sin förbannelse över henne medan Maximilian levde. Legenden säger att hon råkade i olycke eftersom halsbandet hon bar var gjort av korall och kom från vattnet utanför Lokrum. Enligt tradition, hade de fattiga koralletarna följt i deras fäders fotspår i hopp om att de kanske skulle stöta på en hemlig undervattens grotta med ett rev innehållande vackra koraller, och sedemera bli enormt rika. Efter en lång tid, fann de till slut detta rev, med det innehöll bara en korall. Besvikna, förbannade de den aristokrat som skulle bära dessa koraller.

Den nya ägaren på Lokrum blev så Rudolf, arvtagaren till tronen. Han tillbringade sin smekmånad här med Stefanie. Historien förtäljer att berget Srd skakade när de unga paret steg iland på ön. Den här lilla jordbävningen, sägs det, var en varning av den olycka som skulle följa på Mayerling.

Drottning Elisabeth, fru till kjesaren Francis Joseph I, besökte ön en gång. Men, eftersom hon var vidskeplig vägrade hon att övernatta på ön. Ärkehertigen Francis Ferdinand och hans fru Sophia tänkte tillbringa sommaren 1914 på ön, men hindrades av en mördares kula i Sarajevo.

Idag, är Lokrum ett tyst utflyktsmål för turister, och alla dessa legender har bidragit till att kanske bevara beslutsamheten som invånarna i den gamla Republiken levde efter att hålla sig till det sanna mottot – berömda och fria.

Källa: "Dubrovnik - between history and legend"

Författare: Dr. Marko MargaritoniSenast uppdaterad: 18.10.2019
  • Booking.com