Dubrovniks kronologi från 600 A.D till 1808.

600-talet

614

De romerska flyktingarna från Epidaurum grundar sina första bosättningar på klippan som kallas Laus. Slaverna grundar sina boplatser vid foten av berget Srd.

667

Stadens namn omnämns först av en okänd person från Ravenna.


800-talet

8th century - 16th century

Stadsmurarna, 1940 meter långa och upp till 40 meter höga, byggs.

866 - 867

Araber (Saracens) attackerar Dubrovnik. Den bysantinska härskaren sänder sina skepp till Dubrovnik och upphäver den 15 månaderna långa belägringen.


900-talet

972

St. Blasius blir vald som Dubrovniks skyddshelgon. Hans bild ingraveras på mynt, karvas in i sten, och målas på skyltar. St. Blasius dag firas varje år den 3 februari.

992

Dubrovnik brinner och förstörs av den Makedonske härskaren Samuilo.

999

Dubrovnik blir biskopssäte och en Metropol. Till 1089 låg Kotor, Ulcinj, Bar och några andra säten under dess välde.

900 - 1000-talet

Kanalen mellan de romerska och slaviska bosättningar fylls. Bosättningarna blir en enhet och sprids från havet till foten av berget. En mur omgärdar hela området.

1000

Dubrovnik erkänner officiellt väldet av hertigen Pietro II Orseolo från Venedig.


1000-talet

1018

Dubrovnik står åter under beskyddandet av det Bysantinska väldet.

1022

Det första skrivna dokumentet om Dubrovniks ursprung. Benediktinerna fick ön Lokrum i gåva.

1023

Människorna i staden delas upp i över- och underklass, och adeln omnäms för första gången.

1038

Fortet Lovrjenac byggs. Det bär den berömda inskriptionen " NON BENE PRO TOTO LIBERTAS VENDITUR AURO" (Frihet kan inte köpas för allt guld i världen)

1081 - 1085

Dubrovnik erkänner Nomadernas suveränitet. Med Nomadernas hjälp kan de ta sig in på marknaden i Södra Italien, Apulien och Sicilien.


1100-talet

1148

Dubrovnik skrev sitt första kända handelsavtal. Det här avtalet tillät staden Molfetta och Dubrovnik att fritt handla med varandra utan att betala hamnavgifter.

1161

Den intellektuelle araben , El-Idrisi, skrev i sin bok att " Dubrovnik var den sista staden i Kroatien".

1167

Dubrovnik blev administrerat av Bysans.

1169

Dubrovnik signerar handelsavtalet med Pisa som gjorde att Dubrovnik kunde åtnjuta samma privilegier som Pisa, Levanant, Konstantiopel, och områden i Syrien och Gibraltar.

1172

Venedig styr Dubrovnik.

1173

Dubrovnik accepterar beskyddet av Nomader och befriar sin roll från Venetianerna.

1185

Stefan Nemanja, en Sebisk regent, attackerar Dubrovnik. Fred deklarerades 1186. Med det här fredskontraktet fick Dubrovnik handelsfriheten till låns för Raska.

1188

Dubrovnik sigenerar handelsavtal med Ravenna.

1189

Den Bosniske regenten, Kulin Ban, tillät Dubrovniks invånare att fritt handla med Bosnien utan att betala skatt. I det här avtalet dyker namnet Dubrovnik upp för första gången.

1190

Lagen tillåter kriminella och skuldbelagda fritt inträde till staden på St. Blasius dag.

1192

Dubrovnik signerar handelsavtalet med städerna Fana och Ancona.


1200-talet

1201

Dubrovnik sigenerar handelsavtal med Monopopli, Bari och Termoli.

1207

Dubrovnik och Kotor bildar en allians.

1210 - 1231

Dubrovnik upprättar handelsavtal med städerna Villigia, Justiniana, Ferrara, och Rimini, och får fritt handla med Albanien, Serbien och Bulgarien. Dominikanerna kommer til staden.

1234

Dubronik upprättar handelsvatal med städerna Split och Šibenik, makthavare från Raska, och den Bosniske Ban.

1235

Det Stora och Lilla rådet näms för första gången. Frimurare slår sig ner i Dubrovnik.

1236

Venedig dominerar Dubrovnik. Dubrovniks skepp får inte använda hamnarna i Ancona och Premantura förutom med last som gick till Venedig.

1238 - 1242

Handelsavtal med Corfu och Ulcinj skrivs under av Dubrovniks invånare.

1272

Dubrovniks regelverk grundas innehållande olika lagar och konventioner rörande livet inne och utanför samhället, administration, handel, havsfart, hantverk, urbana regelverk för utvecklingen av staden, etc. Denna 8-Boks statut är en av de äldsta i Europa.

1278

Från det här året dateras alla ekonomiska böcker och övriga filer från arkiven. Dubrovnik arkiven blev en väldigt viktig källa till information.

1290

Klostret Claris byggs på Puncela.

1296

Den förrödande branden förstör en större del av staden. Efter barnden utvecklas en ny stadsplan.


1300-talet

1301

Från och med det här året började anteckningar föras när Stora, Lilla Rådet och senaten sammanträdde.

1315

Den Dominikanska kyrkan byggs.

1319

Minceta tornet byggs.

1333

Dubrovnik köper områdena Ston och Pelješac från härskare från Raska.

1337

Det Fransiskanska klostret byggs i den traditionella Romersk-Gotiska stilen.

Den första myntpressen i byggnaden som kallades Divona (tidigare tullhuset i staden) började fungera. Det första myntet gjordes. Till 1803 gjorde Dubrovnk sina egna pengar, kallad perpera som var en konvertibel valuta.

1345

Ön Mljet inkluderas i Dubrovniks territorium.

1346 - 1557

St.Ivans fort byggs dessa år i fyra olika stadier.

1346

Stadshamnnen skyddades under natten med en tjock stålkedja med början från Kaše (vågbrytare) till tornet St. Luka.

1347

Det första sjukhuset Domus Christi byggs.

1348

Nästan 8000 invånare dör i Svarta döden (pesten).

1351

Eldvapen syns för första gången i Dubrovnik.

1352

Judeförsamlingen nämns för första gången.

1358

Aristokratien tar över den ledande rollen i staden.

1368

St. Ivans kyrka byggs. Den förstördes senare i en jordbävning.

1371

Från det här året, representerades staden av Rektorn och Dubrovniks stadsråd.

1377

Dubrovnik var bland de första hamnarna att använda sig av karantän för skepp och passagerare. De första karantänerna var på öarna Mrkan och Bobara. Senare flyttades de närmare staden vid Lazareti, Ploce.

1396

Sultanen gav Dubrovnik ett garantibevis som lovade frihandel i hans område.

1397

Stadsklockstornet byggs.


1400-talet

1400-talet

Synagogan byggs. Den sägs vara den äldsta på Balkan, och den tredje äldsta i Europa, den fungerade under hela andra världskriget.

1406 - 1413

De sista 200 trähusen i staden förstörs och ersattes av sten. Dubrovnik var nu helt byggt i sten.

1416

Dubrovnik upphör med slavhandel.

1417

Den första "fabriken" på Balkan etableras i Dubrovnik av Petar Pantella

1418

Orlandos kolumn reses som en symbol på stadens autonomitet.

1419

Dubrovnik köper området öster om Konavle från Hertig Sandalj Hrndic.

1420

Apoteket grundas.

1423

Glasfabriken öppnas.

1423 - 1427

Blaz Jurije Trogiranin gör sina berömda målningar Korsfästelsen i St. Nicholas kyrka i Ston.

1426

Dubrovnik köper den västra delen av Konavle och Cavtat. Man hade på så sätt rundat av sitt område och stoppat utvidningar i andra områden.

1428

Lagen om arbetarnas skydd i tygindustrin godkändes av det Stora rådet som lag, den första i sitt slag i Kroatien.

1435

Den första allmäna skolan öppnas.

1438 - 1444

Vattensystemet och två fontäner, Stora och Lilla Onofrios fontäner byggs.

1441

Regeringen väljer den första konsuln i Ancona.

Den lilla fontänen byggs av Petar Martinov.

1442

Koralldykning utvecklas i havet runt Elafiti öarna.

1496

Pietakyrkan "Små Bröderna" (Male Brace) byggs av Paskoje Milicevic.

1450

Konsulat öppnas i Barletta, Bari, Syracusa, Manfredonia, Pesaro, Ortona, och senare i Napoli, Poligano, Termoli, Augusta, Malta, Marseille, etc.

1461 - 1465

På platsen för det gamla tornet byggs ett nytt fort Minceta i design av Michelozzo Michelozzi och Juraj Dalmatinac.

1461 - 1570

Fortet Bokar byggs i design av Michelozzo Michelozzi, och "skyddar" fortfarande inloppet i hamnen.

1468

Kanalen mellan de två stadsdelarna av staden görs till en gångväg och kallas Stradun, huvudgatan är nu skapad.

1471

Pileporten byggs efter design av Paskoje Milicevic.


1500-talet

1500 - 1538

Tornet Revelin byggs.

1506

Ivan Rabljanin kopierade klockan i klocktornet som hänger där nu.

1516 - 1522

Tullhuset (Divona, idag Sponza) byggdes i design efter Paskoje Milicevic i Gotisk-Renässansstil.

1520 - 1528

Kyrkan St. Spasa byggs.

1526

Staden Dubrovnik erkänner den Turkiska Sultanens suveränitet och under hans beskydd förblir staden till 1808.

1540

Det allmänna sjukhuset Domus Christy byggs. Det var det fösta på Balkan.

1575

Kapitalet som ägdes av Dubrovniks invånare skattades av myndigheter och placerades i utländska banker. Det här gjordes för att förhindra läckage av stadspengar.

1581

Saltförvarings huset byggdes i Mali Ston.

1580 - 1600

Dubrovnik har nu mer skepp än någonsin tidigare: 170-200 stora skepp. Dubrovniks skepp omnämns och betraktas som de bästa runt Medlehavet.


1600-talet

1667

Den stora jordbävningen förstör Dubrovnik. Mellan 2000 och 3000 mäniskor överlevde och mer än 4000 dog i ruinerna.


1700-talet

1713

Den nya Katedralen i Romersk-Barock stil byggs på samma ställe som där den förra låg. Denna katedral existerar fortfarande.

1705 - 1717

St. Blasius kyrka byggs i Barock stil efter design av Marino Gropelli.

1725

Jesuitkyrkan byggs.


1800-talet

1806

Dubrovnik ockuperas av Napoleons general Lauriston.

1808

Med order av General Marshal Marmont upphävs Dubrovnik Republiken, och dess område faller under franskt styre.


Senast uppdaterad: 18.10.2019
  • Booking.com